Anasayfa |Site Haritası | WebMail | Kroki | İletişim |

 

 

 

 

 

TÜREKİM, çalışan ve paydaşlarının kendisiyle gurur duyabileceği bir kurum olmak için, tüm iş süreçlerinde kurumsal değerleri doğrultusunda hareket eder. TÜREKİM deneyimini ve bilgi birikimini müşterilerinin faydası için değerlendirmeyi ve yeni nesillere aktarmayı kurumsal bir görev olarak görür.


İNSAN
TÜREKİM için ‘insan’ en değerli varlıktır. Ulusal ve uluslararası iş süreçlerinde cinsiyet, dil, din, ırk ve siyasi görüş ayrılığı gözetilemez. Evrensel insan haklarına aykırı yaklaşımlar kabul edilemez. 

TÜREKİM'in tüm çalışanları, niteliği sürekli arttırılan, sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışma güvencesi altındadır. TÜREKİM, sıfır iş kazası hedefi ile çalışır.

İŞ 
TÜREKİM tüm iş süreçlerinde iş etiği doğrultusunda hareket ederek güvenilir, dürüst, tutarlı ve adil olmayı benimsemiştir.Kaliteden ödün verilemez. Yapılan iş, yapılabilecek en iyi şekilde gerçekleştirilir. 

TOPLUM 
TÜREKİM için topluma katkı sağlamak bir ‘proje’ değil, var olma anlayışıdır. Tüm yatırım süreçlerinin sürdürülebilir olması hedeflenir. TÜREKİM; toplumsal paydaşları için ekonomik, kültürel ve toplumsal kalkınmayı desteklemeyi amaçlar.

ÇEVRE
TÜREKİM çevreye saygı duyar. Bu saygının gerekliliği olarak TÜREKİM'in çevreye verdiği etki ölçümlenir. Olumsuz etkilerin en aza indirgenmesi için çaba gösterilir. Çalışanlar ve paydaşlar doğal kaynakların korunması ve geri dönüşümün artırılması için teşvik edilir.