Anasayfa |Site Haritası | WebMail | Kroki | İletişim |

Kesme Yağları – Su ile Karışmayan

Ürün Adı

Brand Name

ISO VG

ISO VG

Kinematik Viskozite mm2/s veya cSt

Kinematic Viscosity mm2/s or cSt

40°C    100°C

Viskozite İndeksi

Viscosity   Index

Yoğunluk 15 C’de g/cm3

Density at 15 C’de g/cm3

Akma Noktası

°C

Pour Point

°C

Parlama Noktası °C

Flash Point °C

Mobilmet 424

Mobilmet 427

-

-

23

35

4,9

7,3

133

130

0,862

0,878

-18

-30

200

218

Mobil Vacmul 03D

-

6

-

-

0,836

-

126

Mobil Vacmul EDM 2

-

1,63

-

-

0,803

<-12

83

Mobilmet 763

Mobilmet 766

-

-

19

35

4,2

6,1

-

-

0,874

0,885

-33

-33

180

205

 


Uygulama Alanı ve Tanımı

Application and Description

Çok amaçlı, hafif/orta yüksek basınç özellikli, düz kesme yağlarıdır. Sarı metaller dahil, her tür metalin çok çeşitli operasyonlarda kullanıma uygundurlar. Tezgahının yağlanmasında ve kritik nitelikte olmayan sistemlerde hidrolik yağ olarak kullanılabilirler.

Multi purpose light/medium EP neat cutting oils. Suitable for a wide range of machining operations on alla types of metals, including yellow metals. Can be used for used machine tool lubrication and as hydraulic fluid in non-critical systems.

Yüksek performanslı taşlama ve honlama yağıdır.

High performance grinding and honuning fluid.

Düşük viskositeli, mineral esaslı elektro erozyon sıvısıdır. Özellikle hassas operasyonlar için geliştirilmiştir.

A low viscosity mineral hydrocarbon based EDM fluid designed especially for finishing operations.

İşlemesi zor çelikler dahil, ağır hizmet türü kesme işlemleri için, sis önleyici katık bulunan, klor içeriksiz yağlardır. Bakır korozif olduklarından bakır bazlı alaşımları işlenmesinde kullanılmazlar.

Chlorine free oils with antimist additives for heavy duuty cutting operations, including difficult to machine steels. Copper corrosive so cannot be used for machining copper based alloys.